ΓΕΝΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Πρόκειται να υποβληθείτε σε μία χειρουργική επέμβαση! Το γεγονός ότι είναι αισθητικής φύσεως δεν την κάνει να διαφέρει σε τίποτα από τις άλλες χειρουργικές επεμβάσεις. Πρέπει να γίνει μια προεγχειρητική ετοιμασία, διότι η επέμβαση πρέπει να γίνει στο χειρουργείο με τις καλύτερες τεχνικές συνθήκες και η μετεγχειρητική φροντίδα είναι η ίδια όπως σε κάθε χειρουργική επέμβαση. Αν τυχόν παραλείψατε να μου αναφέρετε μια οποιαδήποτε αλλεργία σε διάφορα φάρμακα, να φροντίσετε να το κάνετε γνωστό στον αναισθησιολόγο που θα σας επισκεφτεί πριν από την επέμβαση.

Πρόκειται για μια επέμβαση, που συνήθως συνδυάζεται με  τη ρινοπλαστκή. Είναι βασικό να λαμβάνουμε υπ’όψιν μας το συνολικό προφίλ, όμως η σπουδαιότητα του πηγουνιού συχνά υποτιμάται. Ένα μικρό και τραβηγμένο προς τα πίσω πηγούνι κάνει τη μύτη να φαίνεται μεγαλύτερη. Επίσης μεταβάλλεται η αισθητική ισορροπία των χειλιών και το κάτω χείλος τείνει να προεξέχει και να κρέμεται.

Η τοποθέτηση του μοσχεύματος συνήθως από σιλικόνη, γίνεται με μια μικρή τομή που κρύβεται στο στόμα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε οστικά μοσχεύματα και οστεοτομίες. Αν αντιθέτως το πηγούνι είναι πολύ μεγάλο, είναι δυνατό να το ελαττώσουμε  κάνοντας πρώτα την τομή όπως προηγουμένως και αφαιρώντας το κόκαλο που περισσεύει.